portfolio site templates

Partneri súťaže - ročník 2019/20

Súťaž podporila rada odborných a mediálnych partnerov, ktorí sa podieľajú na príprave odborných častí súťaže a jej propagácií.

Sponzori súťaže - ročník 2019/20

Súťaž podporili sponzori, ktorí sa podieľajú na technickom a finačnom zabezpečení realizácie súťaže.

Súťažný výbor - ročník 2019/20

Súťažný výbor, zložený zo zástupcov usporiadateľa súťaže a odborných garantov zabezpečuje organizáciu a odbornú garanciu súťaže.

Partneri a sponzori súťaže