free web design templates
Ukončené je tretie, finálové kolo súťaže. Ročník súťaže 2019/2020 je uzavretý.

Do prvého kola súťaže v kybernetickej bezpečnosti za zapojilo veľa škol a študentov. Počet všetkých vyplnení online testu presiahol číslo 1900. Je to pre nás všetkých povzbudzujúce a zároveň zaväzujúce. Všetkým súťažiacim, ktorí našli odvahu a chuť otestovať si svoje vedomosti ďakujeme a držíme palce do ďalšieho štúdia.
Druhé súťažné kolo bolo podstatne náročnejšie. Jeho úlohou bolo vybrať tých najlepších z prihlásených, a to sa podarilo. Veríme, že v ďalších ročníkoch sa zapojí ešte viac škôl a študentov, a že dobre umiestnených bude ešte viac. Vo finále chceme mať aj viac dievčat, čo sa zatiaľ úplne nepodarilo.  Anonymizované výsledky druhého kola sú dostupné v odkaze nižšie. 
Tretie finálové kolo bolo o tímovej spolupráci na analýze údajov zo zaisteného počítača. Ten patril podozrivej  kriminálnej skupine. Úlohami, ktorých bolo viac, bolo nájsť dôležité informácie, extrahovať a analyzovať digitálne stopy vhodné pre ďalšie vyšetrovanie a prípadne súdne konanie. Súťažiaci si počínali veľmi dobre, dosiahli veľmi dobré tímové aj individuálne výsledky. 

Program súťaže uskutočnenej 17. 9. 2020:
8:30 – 9:15 Registrácia súťažiacich finalistov, rozdelenie do skupín (štyri miestnosti, štyri tímy)
9:15 – 13:00 Súťaž, riešenie analytických a praktických úloh z kybernetickej bezpečnosti
13:00 – 14:30 Prestávka na obed (pre súťažiacich je obed zabezpečený)
14:30 – 15:00 Slávnostné vyhodnotenie finálového kola súťaže a odovzdanie cien najlepším študentom, odovzdanie špeciálnej ceny súťažného výboru 
15:00 – 17:30 Zhrnutie súťaže, analýza riešených úloh, analýza postupov súťažiacich a vysvetlenie najlepších riešení, diskusia o alternatívnych prístupoch k riešeniu úloh 
17:30 Záver podujatia

Všetkým držíme palce, dopĺňajte ďalšie vedomosti a zostante zdraví!
Tešíme sa na ďalší ročník sútaže!